środa, 20 stycznia 2016

Działaj, Mamo: doskonalenie przez kształcenie


Proces kształcenia

Współczesny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny – dziś, aby pozyskać pracę, nie wystarczy już tylko ukończenie jednego kierunku studiów, sam papier nic nie znaczy. Działasz, droga Mamo?   


Dokształcanie a doskonalenieDokształcanie zawodowe jest procesem podnoszenia, w stosunku już posiadanych, kwalifikacji i kompetencji zawodowych w celu lepszego wykonywania zawodu i czynności z nim związanych oraz sprawdzenia swoich potencjalnych możliwości rozwoju zawodowego i ogólnie lepszego samopoczucia pracownika.


Z kolei doskonaleniem zawodowym nazwa się proces stałego i jakościowego rozwoju zawodowego, który służy poprawianiu wyników pracy przez jej usprawnianie, wynalazczość, twórcze myślenie i działanie. 

Zarówno dokształcanie, jak i proces doskonalenia zawodowego mają znaczącą rolę w pozyskiwaniu, ale również utrzymaniu pracy zawodowej. Działania te służą głównie rozwojowi zawodowemu pracownika – doskonaleniu nie tylko jego umiejętności, podnoszeniu poziomu wiedzy, ale również rozwojowi osobistemu, czyli ogólnemu nabywaniu kompetencji.

Bądź motorem napędowym

Współczesny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny – dziś, aby pozyskać pracę, nie wystarczy już tylko ukończenie jednego kierunku studiów, ponieważ sam papier nic nie znaczy, chociaż jeszcze kilka lat liczyło się to wyższe wykształcenie. 
Pracodawcy, mając na uwadze dobro firmy oraz stawiając na jej ciągły rozwój, starają się już nie tylko o wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, ale przede wszystkim o takie osoby, które nastawione są na rozwój zawodowy. Jeśli chcesz wciąż podnosić swoje kwalifikacje, jesteś potencjalnym motorem napędowym przedsiębiorstwa – podnosząc swoje kompetencje, masz nie tylko szansę na pracę w wybranym przez siebie zawodzie, ale również na awansowanie. 
Taki pracownik zapewnia firmie rozwój, bo doskonaląc siebie, usprawnia pracę na swoim stanowisku, wprowadza nowe rozwiązanie, nastawiony jest na kreatywne działanie oraz posiada wystarczającą wiedzę, aby realizować zamierzone cele.


Doskonalenie zawodowe ma również ogromne znaczenie dla utrzymania pracy zawodowej. Obecnie firmy, które chcą osiągać jak najlepsze wyniki, muszą się wciąż rozwijać, czemu służy wykorzystywanie wszelkich usprawniających pracę nowinek technologicznych, mechanizacja pracy (w celu odciążenia pracowników oraz usprawnienia, np. wytwórstwa) oraz komputeryzacja stanowisk pracy. Pracownik, aby móc sprawnie i odpowiedzialnie wykonywać swoje zadania, zmuszony jest do odpowiedniego przeszkolenia, które da mu możliwość np. obsługi konkretnej maszyny. Często mechanizacja stanowisk pracy wymaga od pracownika dostosowania poziomu swoich kwalifikacji do aktualnych wymagań, musi on podnieść swoje kwalifikacje, aby w ogóle móc wykonywać powierzone mu obowiązki. Osoba zatrudniona, która wyraża chęć dalszego kształcenia jest dla firmy niezwykle cennym „nabytkiem”, warto w niego inwestować, ponieważ posiada już odpowiednie doświadczenie zawodowe, jest obeznany z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa, nie wymaga wprowadzania w jej działalność. Zarówno w gestii pracownika, jak i firmy leży kwestia doskonalenia zawodowego – jemu pozwala na utrzymanie pracy zawodowej oraz, co jest z tym związane, na rozwój zawodowy, który może być wykorzystany np. w przypadku zmiany miejsca pracy, dla firmy inwestycja w doskonalenie zawodowe pracowników jest inwestycją w jej przyszłość – pozwala zyskać wysoko wykwalifikowaną kadrę, przywiązaną do jednego pracodawcy, która podnosząc wciąż swoje kwalifikacje, sprzyja równocześnie prężnemu rozwojowi całej spółki.

Jak się doskonalić?

Zgodnie z założeniem doskonalenia zawodowego, musi być ono procesem nie tylko jakościowym, który powinien czemuś służyć, a czas poświęcony na dokształcanie nie może być czasem straconym, powinien być przede wszystkim procesem ciągłym. Oznacza to, że pracownik, który jest świadomy konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji przez całe życie, ma ogromną szansę na podjęcie wymarzonej pracy zawodowej, ale również na utrzymanie zajmowanego obecnie stanowiska.

Zbliża się luty, więc to już ostatni dzwonek, żeby zapisać się na semestr letni. Przeglądamy oferty (tych jest całe zatrzęsienie), wybieramy to, co nas interesuje i działamy. Płatności można przeważnie rozkładać na raty. Dziecko można zostawić mężowi/babci na dwa weekendy w miesiącu. Jeśli więc macie odrobinę chęci, działajcie, drogie Mamy. Im wcześniej zaczniecie, tym szybciej skończycie. 


Czarnecki K. M., Profesjologia. Nauka o zawodowym rozwoju człowieka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.