Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Matka Puchatka, który funkcjonuje pod adresem http://www.matkapuchatka.pl/

Właścicielem bloga jest Marzena Gaczoł zamieszkała we Wrocławiu (dolnośląskie, Polska). Kontakt z autorką jest możliwy poprzez adres mailowy właściwy dla bloga – puchatka85@gmail.com. Właściciel Bloga jest administratorem Twoich danych.

§1
DEFINICJE


Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


1. Administrator – właścicielka Bloga, Marzena Gaczoł;
2. Blog – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.matkapuchatka.pl/, znajdująca się na platformie Blogger (www.blogger.com), z domeną na serwisie OVH (https://www.ovh.pl/).
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Bloga.
4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.§2
DANE OSOBOWE


I. Przetwarzanie danych.
1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.


II. Podanie danych przez Użytkownika.
4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.


III. Gromadzenie danych przez Administratora.


5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.
6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
6a. Wyjątkiem są konkursy, w których uczestnik biorący udział w konkursie, musi wyrazić zgodę na przekazanie Sponsorowi (autorowi/wydawnictwu/innej jednostce wskazanej przez Administratora) danych potrzebnych do wysyłki nagrody. Administrator nie będzie magazynował ww. danych dłużej, niż wymaga tego przekazanie ich sponsorowi do wysyłki.
6b. Wyjątek stanowią również akcje typu Book Tour, gdzie Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) celem przesłania przez innego Uczestnika przedmiotu zabawy. (książki).
8. Kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.


IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH


8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW


9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.
§3
SYSTEM KOMENTARZY


Dodając komentarze do artykułu zamieszczonego na Blogu Matka Puchatka, masz pewność, że nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie mają do nich dostępu.


1. Blog korzysta z zewnętrznego systemu komentarzy na platformie Disqus.
2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.
3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, a przechowywane na platformie Disqus.
4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza na platformie.
5. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się na stronach: Polityka prywatności Disqus
§4
PLIKI COOKIES


Podczas Twojej wizyty na Blogu Matka Puchatka automatycznie zbierane są anonimowe dane, z pomocą których tworzone są anonimowe statystyki użytkowania serwisu. Służą one także do zapamiętywania preferencji użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, a pozwalają na analizę statystyk ruchu w serwisie.

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
b. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyk ruchu na Blogu;
c. wtyczki i linki prowadzące do serwisów Facebook, Instagram, Lubimy Czytać, itp. prowadzące na stronę serwisu danego usługodawcy, na których Użytkownik może śledzić działalność Administratora (posty, zdjęcia, czytane książki). 


§6
POSTY SPONSOROWANE

1. Na Blogu zamieszczane są posty sponsorowane.
2. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
3. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
a. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanej książki;
b. strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;
c. strony autorskiej lub serwisu autora danej książki,
d. innych blogów.

Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.


§7 KONKURSY I AKCJE PROMOCYJNE


1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada osobny regulamin, który wskazuje m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody, termin trwania konkursu oraz zadanie konkursowe.
2. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia udziału w konkursie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.

Wyrażona zgoda dotyczy:
a. publikacji swoich danych – imienia i nazwiska lub pseudonimu w celu ogłoszenia zwycięzcy konkursu;
b. przetwarzania danych osobowych dla celów konkursowych, zgodnie z artykułem 13 o ochronie danych osobowych. Dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do właścicielki bloga (w przypadku wysyłki od Sponsora – przesłane do Sponsora konkursu) w celu wysyłki nagrody, po czym zostaną one usunięte;
c. w przypadkach wysyłki nagrody prosto od Sponsora, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do Sponsora, w celu wysyłki nagrody;
3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
4. Dane osobowe przechowywane będą jedynie do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich Sponsorowi.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości wysyłki nagrody konkursowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wysyłka nagrody konkursowej.